Document de Poblet

Mirada al 2030: Anàlisis de Futur i Propostes és un document producte de l’aportació de més de 200 persones i coordinat per 5 redactors. Una versió preliminar del document es va debatre el 21 de setembre del 2019 al Monestir de Poblet, on van participar-hi al voltant de 140 persones, i d’aquesta trobada va sortir-ne la versió que us podeu descarregar-vos aquí.

El document conté una reflexió de fons sobre els reptes actuals i futurs del país i aporta possibles solucions a aquests. El text està dividit en quatre eixos: econòmic, social, cultura-valors i polític. L’ordre no és casual, en primer lloc s’analitza com generar prosperitat econòmica a llarg termini, en segon lloc com es poden aprofitar els recursos generats per a contribuir al benestar i progrés de les persones, en tercer lloc quins són els valors que guien aquestes actuacions i en quart lloc quines són les eines que permetran implementar-les de manera efectiva.

El document no és una proposta final, ans al contrari, és una reflexió que actua com a punt de partida. A partir d’aquí cal seguir aprofundint en la reflexió, ampliant el nombre de persones que hi participen i aterrant les propostes en mesures concretes que les institucions del país puguin implementar.